Odstranění stromu spadlého přes pozemní komunikaci